DENİZLİ

Pamukkale ilçesi hakkında bilgiler

18 Ekm 2015

Pamukkale İlçesi tarihi ile Denizli merkez tarihini birlikte değerlendirmek gerekir. Çünkü Denizli’nin kurulduğu şehir bugünkü Pamukkale İlçe sınırları içinde yer almaktadır ve 30 Mart 2014’e kadar ilçe Denizli merkezde bulunmaktadır.

Denizli ilk defa bugünkü şehrin 6 km. kuzeyinde, Eskihisar Mahallesi civarında kurulmuştur. Bu şehir M.Ö (261-245) yılları arasında Suriye Kralı 2. Antiyokustheos tarafından kurulmuştur ve adına da karısının adına izafeten Laodikya denilmiştiTürkler ise ilk defa 1070 yılında Denizli’de görülmüştür. Türkler Denizli havalisini zapt ettikten sonra şehir merkezini suyu bol olduğu için bugünkü Kaleiçi mevkiine nakletmişlerdir. Türkler Laodikya’ya hakim olduktan sonra, zamanla yerleşim, antik kent dışına kayarak daha güneye, taş künklerle içme suyunun getirildiği bugünkü Pamukkale İlçesi’nin oturduğu alana yayılmıştır. Yüzyılın sonlarına doğru Germiyanoğlu Süleyman Şah, kızı Devlet Hatun’u, Yıldırım Beyazıt’a verirken Denizli (dolayısıyla Pamukkale’yi) ve havalisini de çeyiz olarak Osmanlılara bırakmıştır (1390). Türkler Laodikya’ya egemen olduktan sonra bu ad zamanla Ladik’e dönüşmüştür.Bölge 1411’de bir ara Karaman oğullarının eline geçmişse de, 1429 yılında tekrar Osmanlılara bağlanmıştır.Denizli şehri Osmanlıların hakimiyetine girdikten sonra, yaşantısına sakin bir şekilde devam etmiştir. 1702-1880  yıllarında Laodikya şehrinin sürekli harpler ve depremlerle yıkılması üzerine halk, Laodikya’nın bağ ve bahçelerinin bulunduğu, bugünkü Denizli’ye gelip yerleşmiştir.                15 Mayıs 1919’da Yunanlılar İzmir’i işgal edince, Denizli’de Müftü Ahmet Hulûsi Efendi’nin önderliğiyle Denizli’de kurtuluş mücadelesine başlanmıştır. Söz konusu mücadeleyle 4 Eylül 1922 gecesine kadar Buldan ve havalisinde kalan düşman, Alaşehir istikametine kaçmıştı